Quy định về viết hoa trong các văn bản hành chính từ ngày 5/3/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Nghị định quy định rất chi tiết về cách thức trình bày văn bản cũng như quản lý các văn bản. Trong nội dung của Phụ lục II đã quy định cụ thể về viết hoa.

Bài viết cùng chủ đề